top of page

Privacybeleid

Conform de nieuwe GDPR wetgeving van 25 mei 2018 informeren wij als bedrijf dat gevestigd is in de EU u als EU-burger duidelijk en transparant dat wij persoonsgegevens via onze website verzamelen. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u als klant of gebruiker van onze website verzamelen, hoe we ermee omgaan, wat uw rechten zijn en met welke partijen we samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan discreet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zorgen dat we daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

Indien u vragen hebt, kunt u ons bereiken via info@bubblebee.be.

 

Verwerking persoonsgegevens

 

Het gebruik van de site van Bubblebee kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden en rechtsgronden, zoals de opmaak van offertes en facturen, reservatie van diensten en om bestellingen te kunnen opvolgen en versturen. 

 

Toestemming

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website, verklaart de gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Je persoonsgegevens worden door Bubblebee verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Bubblebee.

Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Om te kunnen factureren.

Om het gebruik van de webshop en online agenda te kunnen garanderen.

 

Welke gegevens verwerken we?

 

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken. 

Identificatiegegevens: naam, voornaam (zowel van ouders als van de baby’s), adres, telefoonnummer, e-mail

Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum (zowel van de ouders als van de baby’s), geboorteplaats, nationaliteit.

 

Wie verwerkt de gegevens?

 

De gegevens worden verwerkt door de zaakvoerder van Bubblebee: Julie Thyssen.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. In geen geval worden uw gegevens op andere manieren verspreid of gedeeld, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. 

Derde partijen:

  • one.com voor het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)

  • wix.com voor het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …), het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen, de online agenda, het facturatieprogramma, de webshop. 

  • Simplybook.me voor het boekingsysteem

  • De boekhouder

  • Mutualiteiten

  • Bpost voor levering van briefpost of bestelde pakketjes

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics.

 

Bewaartermijn

Bubblebee bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Klachten

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via info@bubblebee.be

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Wijziging

 

Bubblebee  kan deze privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 10/06/2021. 

bottom of page