top of page

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 

 

Bubblebee Babyspa

Julie Thyssen

Hoeksken 39

9940 Evergem

info@bubblebee.be

0478 32 11 60

Ondernemingsnummer: BE0753 627 444

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende bestellingen, contracten, leveringen, producten en diensten, van welke aard dan ook tussen Bubblebee en de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. U gaat akkoord met de algemene voorwaarden indien u een sessie heeft geboekt of een bestelling heeft geplaatst.

 

Artikel 2: Offerte

 

Een offerte wordt vrijblijvend opgemaakt en is 30 dagen geldig. Andere afspraken rond de geldigheid van een offerte op maat worden daarop weergegeven.

 

Artikel 3: Prijzen

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief alle verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

Bij de webshop zijn dit de additionele verzendingskosten die zullen worden aangerekend:

Verzending in België naar een bepaald adres: € 5,95

Gratis vanaf een aankoopbedrag van € 80,00

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bubblebee. Bubblebee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Betaling

 

Betalingen kunnen in de fysieke locatie cash (gepast) of via de Payconic app gebeuren.  In de webshop kan betaald worden met Bancontact, diverse creditkaarten of Paypal.

 

Artikel 5: Cadeaubons

 

Enkel cadeaubons die uitgegeven zijn door Bubblebee zelf, kunnen gebruikt worden. Ze worden ingevuld en van een handtekening voorzien door de eigenaar. Ze zijn tot 1 jaar na aankoop geldig, zoals steeds duidelijk beschreven op de cadeaubon. Indien het bedrag niet in 1 beurt is opgebruikt, blijft het resterende bedrag op de cadeaubon staan. We geven geen restbedrag terug en cadeaubons zijn niet inwisselbaar tegen contanten. Cadeaubons kunnen zowel voor de verschillende aangeboden sessies, als voor de shop gebruikt worden.

 

Artikel 6: Levering

 

Leveringen worden uitgevoerd door Bpost. Correcte en tijdige levering van de bestelde producten worden gegarandeerd indien de nodige informatie tijdig werd aangeleverd. De aangegeven levertermijnen zijn ter indicatie en zijn steeds afhankelijk. 

Indien er sprake is van verzuim door derden van wie de levering afhankelijk is, kan Bubblebee daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het is steeds mogelijk om goederen af te halen in Mariakerke of Evergem, indien zo gekozen via de webshop of na overleg met de eigenaar van Bubblebee.

 

Artikel 7: Annulatiebeleid


Het is mogelijk om je afspraak kosteloos te annuleren tot 24 uur op voorhand, maar dit enkel via info@bubblebee.be en niet via sociale media. De klant krijgt een tegoedbon voor een ander moment. Wanneer een baby tijdens de 24 uur voor de gemaakte afspraak plots ziek wordt of koorts krijgt, dient de klant een doktersattest door te sturen om misbruik tegen te gaan. Er wordt samen met Bubblebee steeds naar een oplossing op maat gezocht. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 

Deelname aan alle activiteiten van Bubblebee is geheel op eigen risico. Bubblebee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor allergische reacties op producten, lichamelijk letsel of schade/kwijtraken van eigendom tijdens de sessies. De ouders houden hun baby gedurende de hele sessie mee in de gaten. Indien een baby medische klachten heeft, in behandeling is, ingeënt is of bepaalde medicijnen gebruikt, dient dit in alle gevallen meegedeeld te worden aan Bubblebee. Indien door de eigenaar van Bubblebee ingeschat wordt dat een sessie gevaarlijk kan zijn, heeft ze het recht om de klant de toegang te weigeren, en dit in het belang van de klant.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel bij de levering, moet door de klant onverwijld worden vermeld aan Bubblebee via info@bubblebee.be en dit binnen de 2 dagen. Bubblebee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van eender welke aard van de geleverde producten 

 

Artikel 9: Overmacht

 

Bubblebee is van rechtswege bevrijd en is niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant in geval van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Bubblebee geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van deze laatste. Worden als gevallen van overmacht beschouwd : ziekte, overheidsmaatregelen en/of tekortkomingen van derden.

 

Artikel 10: Auteursrecht

 

Op de branding van Bubblebee rust er auteursrecht. De ontwerpen mogen op geen enkele manier worden openbaar gemaakt, verspreid of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming.

Indien dit toch gedaan wordt zonder toestemming wordt een compensatie in rekening gebracht die in de verhouding staat tot de ontwerpkost.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht - geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit onderhavig contract, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Evergem.

bottom of page